Pers

Responsible thirst quencher

Classic sports drinks contain a lot of sugar. But the Belgian Vitalic managed to develop a sports drink with 50% less sugars than classic sports drinks, while retaining the isotonic qualities. Vitalic offers surprising flavor combinations based on completely natural fruit and herbal extracts, is free from artificial flavors, colors and sweeteners and contains extra vitamins and electrolytes. An innovative concept made in Belgium that we want to know the ins and outs of.

Founder Niki De Vliegher developed Vitalic from his passion for tasty flavors and his love for sports. As a chef, he is always looking for unique flavor combinations. He is also an avid athlete, but has never found what he likes in the current range of sports drinks. He finds it much too sweet and sticky, with artificial flavors and unnatural colors. It prompted him to develop a sports drink that tastes good and does not contain an overload of sugars. The result: Vitalic, a sports drink that is not only technically efficient (isotonic), but above all a tasty thirst quencher. Read: not a cloyingly sweet mess, but a fresh drink that invites you to drink it again and again while exercising. APPROVED BY SPORTS DIETICIANS Vitalic collaborates with various sports dietitians. One of them is dietitian and diabetes educator Kim Vercammen. “The basis for every athlete is of course a balanced diet with the right combination of carbohydrates, proteins and fats, supplemented with sufficient fluid (water). It is important to stay hydrated during sporting activities lasting more than one hour.

Vitalic is a sports drink that is not only technically efficient (isotonic), but also a tasty thirst quencher.

to be replenished during exercise. When you exercise for more than 90 minutes, it is also necessary to provide extra energy. An isotonic sports drink provides fluid, electrolytes and energy, making it an ideal all-in package. It is not necessary to consume sports drinks before your training, it is sufficient to eat and drink well.”

Vercammen advises Vitalic to athletes to maintain their energy and fluid balance during long exertions. She also likes to use it herself. “What I appreciate about Vitalic is that it does not give a sticky feeling like many other brands. For people who run long distances, such as a marathon, and who ‘have to’ eat extra gels or energy bars during that effort, it is a relief that they can ‘wash it down’ with a refreshing and tasty sports drink instead of a sweet one. lot. I find the flavors of Vitalic tasty and surprising, the spicy touch is very original.”

Vitalic also works closely with runners to continue improving the products and expanding the range based on their feedback and experiences. What do our readers think of Vitalic? Kristof Wijns (marathon and ultra runner) “After a long career as a football player, I started running. Step by step I built up to a half marathon, then a marathon and last year I ran the Belgian coastline. Normally I ‘just’ run with water, but in view of my long distances I was looking for a good sports drink last summer. I didn’t find anything I liked, everything was so sticky… Until I discovered Vitalic. This sports drink has a light and refined taste and I regularly take it with me in my Camelbak during long endurance training and competitions. I sometimes also drink it before I go for a run. I know it’s not really necessary, but I find it tasty and refreshing and it always gives me a little boost!”

Matthieu Verlee (all-round runner, trail runner) “I often use sports drink, it is essential for me. I use Vitalic for various reasons. Firstly, because it is a Belgian brand and founder Niki comes from Waasland, where I also live. The most important reason is the taste of the product. Vitalic offers different flavor combinations than most brands and it is tasty too. Furthermore, my body can tolerate the sports drink well, which is of course also important. I use Vitalic during and after endurance and interval training. My favorite flavor? The blueberry-elderflower-mint combination!”

Robbe Delzeyne (cyclist, footballer, triathlete) “I practice various sports and have also run marathons in the past. A few months ago I was introduced to Vitalic through a post that caught my attention on Instagram. I took a look at the brand’s website and read several positive reviews. Moreover, the flavors in the range appealed to me: they are combinations that you don’t often encounter, such as peach-grapefruit-chili. I tried it out and I’ve been a fan ever since. I mainly use Vitalic for longer training sessions, the sports drink gives me a lot of energy. The many flavors also provide a pleasant variety.”

Wess Peeters (marathon and ultrarunner) “A few months ago I came into contact with Niki, the founder of Vital

Verantwoorde dorstlesser

Klassieke sportdranken bevatten erg veel suiker. Maar het Belgische Vitalic slaagde erin om een sportdrank met 50% minder suikers dan klassieke sportdranken te ontwikkelen, mét behoud van de isotone kwaliteiten. Vitalic biedt verrassende smaakcombinaties op basis van volledig natuurlijke fruit- en kruidenextracten, is vrij van kunstmatige smaak-, kleur- en zoetstoffen en bevat extra vitamines en elektrolyten. Een innovatief concept van Belgische makelij waar wij het fijne van willen weten.

prichter Niki De Vliegher ontwikkelde Vitalic vanuit zijn passie voor lekkere smaken en zijn liefde voor sport. Als chef-kok is hij altijd op zoek naar unieke smaakcombinaties. Daarnaast is hij een fervent sporter, maar vond hij nooit zijn gading in het huidige aanbod sportdranken. Die vindt hij véél te zoet en te plakkerig, met kunstmatige smaken en onnatuur- lijke kleuren. Het zette hem aan om zelf een sportdrank te ontwikkelen die lekker smaakt en geen overload aan suikers bevat. Het resultaat: Vitalic, een sportdrank die niet alleen technisch performant is (isotoon), maar vooral ook een lekkere dorstlesser. Lees: geen mierzoete plakboel, wel een frisse drank die uitnodigt om telkens weer te drinken bij het sporten. GOEDGEKEURD DOOR SPORTDIËTISTEN Vitalic werkt samen met verschillende sportdiëtisten. Een van hen is diëtiste en diabeteseducator Kim Vercammen. “De basis voor elke sporter is uiteraard een evenwichtige voeding met de juiste combinatie van koolhydraten, eiwitten en vetten, aangevuld met voldoende vocht (water). Tijdens een sportieve inspan- ning van meer dan één uur is het belangrijk om vocht.

Vitalic is een sportdrank die niet alleen technisch performant is (isotoon), maar vooral ook een lekkere dorstlesser

opnieuw aan te vullen tijdens de inspanning. Wanneer je meer dan 90 minuten sport, is het ook noodzakelijk om extra energie te voorzien. Een isotone sportdrank zorgt voor vocht, elektrolyten en energie en is dan dus een ideaal all-in pakketje. Sportdrank voor je training nuttigen is niet nodig, dan volstaat het om goed te eten en te drinken.”

Vercammen adviseert Vitalic aan sporters om tijdens lange inspanningen hun energie- en vochtbalans op peil te houden. Ze gebruikt het ook graag zelf. “Wat ik zo appreci- eer aan Vitalic is dat het geen plakkerig gevoel geeft zoals veel andere merken. Voor mensen die lange afstanden lopen, zoals een marathon, en die tijdens die inspanning sowieso extra gelletjes of energy bars ‘moeten’ eten, is het een verademing dat ze het kunnen ‘doorspoelen’ met een verfrissende en lekkere sportdrank in plaats van met een zoete boel. Ik vind de smaken van Vitalic lekker en verrassend, de kruidige toets is erg origineel.”

Vitalic werkt ook nauw samen met lopers om op basis van hun feedback en ervaringen de producten te blijven verbeteren en het gamma uit te breiden. Wat vinden onze lezers van Vitalic? Kristof Wijns (marathon- en ultraloper) “Na een lange carrière als voetballer begon ik te lopen. Stap voor stap bouwde ik op naar een halve marathon, dan een marathon en vorig jaar liep ik de Belgische kustlijn af. Normaal loop ik ‘gewoon’ met water, maar met het oog op mijn lange afstanden was ik vorige zomer op zoek naar een goeie sportdrank. Ik vond niks naar mijn zin, alles was zo plakkerig … Tot ik Vitalic ontdekte. Deze sportdrank heeft een lichte en verfijnde smaak en ik neem het geregeld mee in mijn Camelbak tijdens lange duurtrainingen en wedstrijden. Ik drink het soms ook vóór ik ga lopen. Ik weet dat het dan niet echt nodig is, maar ik vind het lekker en verfrissend en het pept mij ook altijd wat op!”

Matthieu Verlee (allround loper, trailloper) “Ik gebruik vaak sportdrank, het is essentieel voor mij. Vitalic gebruik ik om verschillende redenen. Ten eerste omdat het een Belgisch merk is en oprichter Niki afkomstig is uit het Waasland, waar ik ook woon. Dé belangrijkste reden is toch wel de smaak van het product. Vitalic biedt andere smaak- combinaties dan de meeste merken en het is nog eens lekker ook. Verder kan mijn lichaam de sportdrank goed verdragen, wat uiteraard ook belangrijk is. Ik gebruik Vitalic tijdens en na duur- en intervaltrainingen. Mijn favoriete smaak? De bosbes-vlierbloesem-muntcombinatie!”

Robbe Delzeyne (wielrenner, voetballer, triatleet) “Ik beoefen verschillende sporten en liep in het verleden ook al marathons. Enkele maanden geleden maakte ik kennis met Vitalic door een post die mijn aandacht trok op Instagram. Ik nam een kijkje op de website van het merk en las er ver- schillende positieve reviews. Bovendien spraken de smaken in het assortiment mij aan: het zijn combinaties die je niet vaak tegenkomt, zoals perzik-grapefruit-chili. Ik probeerde het uit en sindsdien ben ik fan. Ik gebruik Vitalic vooral bij langere trainingen, de sportdrank geeft me veel energie. De vele sma- ken zorgen bovendien voor een aangename afwisseling.”

Wess Peeters (marathon- en ultraloper) “Ik kwam enkele maanden geleden in contact met Niki, de oprichter van Vitalic. Hij vroeg of ik zin had om zijn producten te testen. Het eerste wat me opviel, waren de aparte smaken en hoe verfrissend die wel zijn. Het zijn geen alledaagse combinaties en dat maakt het leuk. Ik drink Vitalic meestal na het sporten of soms tussen trainingen om mijn vochtverlies te compenseren. Dat de sportdrank minder suikers bevat dan andere dorstlessers vind ik een bijkomend voordeel. Ik merk dat mijn lichaam het makkelijker verdraagt en me toch voldoende energie geeft voor mijn sportieve prestaties.”